Vakuutus ei korvaa vahinkoja, joiden syynä on palo, noki tai räjähdys ja jotka ovat seurausta sellaisesta tulityöstä, jonka suorittajalla ei ole Finanssialan Keskusliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymää tulitöiden turvallisuuskoulutusta ja voimassaolevaa henkilökohtaista tulityökorttia.

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palonvaara. Esimerkiksi sellaiset työt, kuten hitsaus, poltto- tai laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasuliekkiä, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Lähde vakuutusyhtiö IF